Monedha 200 Lekë përkujtimore e lëshuar në qarkullim nga Banka e Shqipërisë në vitin 1968 për qëllime numizmatike.

Shiko dhe këtë Redakto