Abstraktja

faqe kthjelluese e Wikimedias

Abstraktjaletërsi është një substantiv i cili lidhet për një mendim, një ide, një ndjenë ose diçka tjetër të cilën materialisht nuk mund ta përthekojmë. Shembuj për abstrakten janë "drejtësia", "dashuria", "fantazia", "ëndrra" si dhe të tjera që e kundërshtojnë konkreten (konkretum).