Ada Sula është radiofoniste e njohur shqiptare. Ajo punon ne radion Club FM ne Tiranë, dhe është prezantuese e programit Paraditja Vazhdon!.

Ada Sula
Profesioni radiofoniste, prezantuese

Burimi i Informacionit

Redakto

Programet e Club FM