Admirali është ushtarak me një gradë të lartë në flotën detare të një shteti e cila i përgjegjet gjenerali të armatës së ushtrisë tokësore.