Popull në Azinë e mesme, themelues të shtetit që sot mbanë emrin Afganistan