Aleksandër Obrenoviqi (14 gusht 1876Beogradi - 10/11 qershor 1903) - Mret i Serbisë nga 1889, vetëqeverisës nga 1893, djali i Mretit Milan.

King Alexander I of Serbia.jpg

I dobët për veprim dhe i afërt me politikat politikat austriake, kjo dhe martesa e tij me Draga Mashin-in ishte arsyet për një betim zyrtarëDoktrinës së shenjt serbe kundër tij, doktrinë e cila edhe i vrau që të dy.