Alinca (Përlep)

fshat në Maqedoni

Alinca (Përlep) është vendbanim në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

Alinca (Përlep)
Fshat