Anija është mjet lundrimi, që përdoret për të mbartur nëpër ujë mallra e njerëz, për peshkim ose për qëllime ushtarake. Funksionon sipas ligjit i arkimedit.

Pjesët e anijesRedakto

 
Pjesët e anijes

Duke u bazuar në fofografi mund të vëremë këto pjesë:

  • bashi (në fotografi e shënuar me 1) - pjesa e përparme e anijes
  • harku bulbor (në fotografi e shënuar me 2) - gjendet poshtë bashit dhe ndikon në bashkveprimin e trupit të anijes me valët
  • spiranca (në fotografi e shënuar me 3)
  • trupi i anijes (në fotografi e shënuar me 4) - e krijon skeleti i anijes
  • helika (në fotografi e shënuar me 5)- sa pogonskim postrojenjem pogoni brod pri kretanju (iza vijka nazire se kormilo broda)
  • kiçi (në fotografi e shënuar me 6) - pjesa e prapme e anijes
  • pjesët e shtuara të anijes (në fotografi e shënuar me 8) - është gjithçka që ndodhet përmbi kuvertë
  • kuverta (në fotografi e shënuar me 9)