Barbareva e Poshtme

fshat në Maqedoni
Barbareva e Poshtme
Долно Барбарево
Fshat