Baruti ka qenë një ndër "katër shpikjet më të rëndësishme kineze", i cili tregon për nivelin e lartë teknologjik e shkencor të Kinës së lashtë. Baruti origjinal përbëhej nga sulfuri, salpetri dhe qymyr druri në fazën fillestare. Ai u shpik në shekullin e 9-të të erës sonë, në dinastinë Tang të Kinës feudale dhe u përmirësua më tej në dinastinë Song pas Tangut. Në gjuhën kineze, barut, do të thotë "ilaç që ndizet" sepse sulfuri dhe salpetri përdoren edhe si barna në mjekësinë tradicionale kineze. Në disa libra të lashtë mjekësorë kinezë, thuhet se baruti mund të mjekojë ulçërën dhe tifon e zorrëve. Por shpikja e këtij "ilaçi të posaçëm" nuk u bë nga mjekët, por kimistët kinezë, të cilët kërkonin të prodhonin një "ilaç për përjetësinë". Gjatë eksperimenteve të panumërta, kimistët nuk gjetën një ilaç që mund të zgjaste në pafundësi jetën e njeriut, por ata mblodhën njohuri të shumta rreth kimisë. Pasi zbuluan se sulfuri është shumë aktiv dhe i lehtë të ndizet e të transformohet me substanca të tjera, ata shtuan salpetër dhe qymyr druri në recetën e barutit. Salpetri është një oksid i fortë dhe mund të ndezë një pjesë sulfuri, në mënyrë që baruti të mos digjet menjëherë. Mjeku i njohur Sun Si Miao i dinastisë Tang, e quante këtë në një libër para 1500 vjetëve, si metodën e "frenimit të natyrës së sulfurit".

Kimistët, të cilët pasi mësuan se si të "frenojë" sulfurin, zbuluan rastësisht se përzierja me një sasi të caktuar të sulfurit, salpetrit dhe qymyr drurit, mund të shkaktonte shpërthim. Më vonë, teknikët për prodhimin e armëve ushtarake, filluan studimin për forcimin e fuqisë së barutit. Pas disa provash, duke ndryshuar sasinë e këtyre elementeve kryesorë, ata përvetësuan teknikën për ndezur barutin e mbyllur, që atëherë baruti është bërë një eksploziv i kontrollueshëm.

Krahas përmirësimit të pandërprerë të barutit si lëndë, në shekullin e 11-të të erës sonë, gati 300 vjet pas shpikjes së tij, kinezët e atëhershëm prodhonin tre lloj baruti, që mund të përdorej si eksploziv në artileri, për prodhimin e tymit helmues e të zjarrit të madh. Sipas një libri të asaj kohe, për këto lloje baruti që përdoreshin në luftë, disa metoda janë shumë të ngjashme me mënyrën e prodhimit të barutit në kohët moderne. Pothuajse në të njëjtën kohë, teknikët shpikën edhe disa armë të lehta e të rënda me barut, ndër të cilat, pushka me strall është më e njohur, si forma fillestare e armëve të zjarrit.

Në shekullin e 13-të, dinastia Yuan e themeluar nga mongolët, drejtoi trupat drejt Azisë Qendrore. Kështu baruti dhe pushka me strall u përhapën edhe në botën arabe. Nëpërmjet arabëve, kjo teknikë arriti në Evropë. Në vitin 1327, receta e prodhimit të barutit u shënua për herën e parë në librat evropianë.