Belbëzimi, shkaqet, pasojat dhe mundësia e korrigjimit

Belbëzimi, shkaqet, pasojat dhe mundësia e korrigjimit është libër i autorit Dritan Kiçi. Libri është botuar në vitin 2004 nga Botimet Kanun. Libri është në një format xhepi dhe përmbledh gjithë informacionin bazë mbi belbëzimin.