Berati (turqishtja osmane: برات Berât) ishte emri i licencës (patentës) e cila u dha bartësve të tyre jomuslimanë (kaur) osmanë, beratlı (براتلي), një larmi përjashtimesh nga taksat dhe qasje në ligjin evropian. Ata ishin të njohur edhe si "dragomanë nderi". Aksesi në ligjin evropian ndihmoi agjentët e tij të dominojnë tregtinë evropiane.

Urdhëresa e emërimit të peshkopit Ilarion të Nevrokopit. 1894 (në turqisht)

Referimet

Redakto