Bordi ose kuverta është pjesa e sipërme e anijes, që është e sheshtë dhe e pambuluar. Bordi nënkupton edhe anijen në tërësinë e saj kundrejt mjedisit të jashtëm.