Bullgarët ishin fis, e më vonë emrin e tyre e marrin disa fise sllave, themelues të Bullgarisë në mesjetë dhe këta të dytit të shtetit të sotëm.

Personalitete bullgare.