Buraku (arab. البُراق‎, al-Burāq, shqip. vetëtima) është një àt në mitologjinë islame, një krijesë nga qiejt që ka bartur profetët. Shquhet për mbajtjen e profetit të Islamit]], Muhammedit, nga Meka drejt Jeruzalemit dhe në Mekë sërish gjatë "udhëtimit mbrëmësor" të Isra dhe Mi'raxhi-t, siç përcillet ndër hadithe.

Buraku në një riprodhim të një miniature mugale të shek. 17të.

Referimet

Redakto