Ceka është shprehje përcaktuese për goditjen e paramenduar në disa lojëra popullore, si b.f. në lojën e portave dhe në lojën cicimic (cik-cak).