Hape menynë kryesore

Një port është një vend afër bregdetit ose lumit ku mblidhen dhe qëndrojn anijet.