Concepción është një nga 4 provincat e BiobíoKili.

Vendndodhjet e Concepción