Dëshnica. Viti IX Botimit. Nr.51. Nëntor 2012.JPG

Dëshnica Gazetë periodike e Shoqatës Atdhetare - Kulturore "Dëshnica". Drejtor: Gëzim Voda. Kryeredaktor: Nuri Dragoj. ZV/Kryeredaktor: Kujtim Mateli. Në Redaksi: Kadri Cenka - Anëtar, Flamur Dalipaj - Anëtar, Ethem Bundo - Anëtar.

Numra të gazetësRedakto