Dardhë (Hotolisht)

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Elbasanit