Hotolisht

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Elbasanit