Një defterdar ose deftedar është shkrimtari i regjistrave. Defter (nga persisht دفتر: Libri regjistrimi kuptim, regjistër, dhe në zyre moderne kohë ose zyrë) ishte një regjistrim kadastral të taksave të kryera nga Perandoria Osmane. Ne deftere jane mbledhur informacion në lidhje me fshatrat, vendbanimet, kokat e familja (meshkuj të rritur dhe të vejat), dhe etnive. Terminologjia e perdorur ne shqip është regjistrat osmane.

Nje defterdar në vitin 1809

Shih edheRedakto