Dekorata është medalje, urdhër etj., që i jepet dikujt nga shteti si shenjë nderimi për shërbime të larta ose për merita të veçanta.[1]

Listat e dekoratave

Redakto

Në listat e mëposhtme janë të radhitura dekoratat të cilat ndahen nëpër vende të ndryshme e që kanë të bëjnë me lloje të ndryshme të veprimtarive dhe cilësive të individëve dhe grupeve.


Burimi i të dhënave

Redakto
  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980