Hungaria është shtet i banuar nga hungarezët - 97 %, popull ungro-fin, që në shekullin IX kanë ardhur prej stepave aziatike dhe janë vendosur këtu. Jeta disa shekullore në Evropë dhe përzierja me popujt tjerë, e sidomos me popujt sllav, ka ndikuar që hungarezët t’i marrin tiparet e popujve evropianë, duke e ruajtur gjuhën e tyre.

Lëvizja e populsisë së Hungarisë

Hungarezë ka edhe në Serbi (më saktë në Vojvodinë) rreth 350 000, kurse në Hungari përveç hungarezëve jetojnë romë, gjermanë, kroatë, serbë, rumunë etj. Për shkak të shtimit shumë të ulët, numri i hungarezëve është në rënie, popullsia po plaket, si në shtetin e tyre, ashtu edhe në Vojvodinë.

Burimi i të dhënaveRedakto