Irani ka 70.049.262 banor sipas regjistrimit të vitit 2006. Gati një e katërta e popullsisë është më e re se 15 vjet.

Piramida e popullsisë së Iranit
dendësia e popullsisë sipas provincave në Iran

lëvizja e popullsisëRedakto

shtimi i natyrorRedakto

17,17 lindje / 1000 banor (2009 ).[1]

në vendin e 120 botë

struktura moshore dhe gjinoreRedakto

0-14 vjet: 21,7 % (7.394.841 meshkuj / femra 7 022 076)

15-64 vjet: 72,9 % (24501544 mashkull / femër 23 914 172)

65 vjet e më tepër: 5.4 % (femra 1,725,828/femra 1.870.823) (2009 )[1]

  • mosha mesatare e popullsisë

e përgj: 27 vjet

mashkull: 26,8 vjet

femra: 27.2 vjet (2009 )[1]

struktura gjuhësoreRedakto

struktura fetareRedakto

Mysliman 98 %(Shit 89 %, sunit 9 %),

tjera (përfshin Zoroastrian, çifute, të krishterë, dhe Bah) 2%.[1]

struktura etnikeRedakto

Mosha mesatareRedakto

qytetet më të mëdhaRedakto

Qyteti 2005
popullsia
1. Тeherani 8.601.473
2. Мashad 2.307.177
3. Isfahani 1.547.164
4. Таbriz 1.424.641
5. Shiraz 1.279.140

Burimi i të dhënaveRedakto