Demografia e Koresë Veriore

Popullsia e Koresë Veriore, popull i racës së verdhë (mongoloide). Korea Veriore ka 22.665.345 (qershor 2009 vlerësim).[1]

Lëvizja e popullsisë

Struktura moshoreRedakto

 
300px\ struktura moshore sipas gjinisë

nga 0-14 vjet : 21,3 % (meshkuj 2.440.439/femra 2.376.557)

nga 15-64 vjet : 69,4 % (meshkuj 7.776.889//femra 7.945.399)

65 e më tepër vjet : 9,3 % (meshkuj 1.820.504/femra 1.305.557) (2008 vler.)[1]

  • Mosha mesatare :

e përgjithshme : 33,5 vjet

meshkuj : 32,1 vjet

femra : 34,9 vjet (2009 vlersim.)[1]

Shtimi natyrorëRedakto

0,42 % (2009 vlerësim)[1]

nataliteti :

14,82 të lindur/1000 banorë (2009 vlerësim)[1]

mortaliteti :

10,52 të vdekur/1000 banorë (2009 vlerësim)[1]

Struktura gjinoreRedakto

Të posalindurit : 1,06 meshkuj (ndaj)/femra

deri 15 vjet : 1,03 meshkuj (ndaj)/femra

15-64 vjet : 0,98 meshkuj (ndaj)/femra

65 e më tepër vjet : 0,63 meshkuj (ndaj)/femra

popullsisa e përgj. : 0,95 meshkuj (ndaj)/femra (2009 vler.)[1]

  • mortaliteti i foshnjave :

totalet : 51,34 të vdekur/1.000 të lindur gjallë

meshkuj : 58,64 të vdekur/1.000 të lindur gjallë

femra : 2,58 të vdekur/1.000 lindur gjallë (2009 vler.)[1]

  • jetëzgjatja :

pop.e përgj : 63,81 vjet

meshkuj : 61,23 vjet

femra : 66,53 vjet (2008 vle.)[1]

Grupet etnikeRedakto

Struktura fetareRedakto

Shinto dhe budist 84 %,

krishterë 0,7 %,

të tjerë 16 %.[1]

Struktura arsimoreRedakto

Struktura urbaneRedakto

Burimi i të dhënaveRedakto