Pakistani konsiderohet si një ndër vendet më të populluara të botës me rreth 180 milionë banorë. Aktualisht ai renditet i 6-ti pas Brazilit. Nga viti 1951 deri 1998 popullsia urbane e Pakistanit është rritur për shtatë herë.

demografia e Pakistanit, numri i popullsisë në mijë
grupet më tëdha etnike në Pakistan dhe në viset përrreth viti 1980

Pakistani në vitin 1951 ka pasur vetëm 33 milion banorë. Një rritje e tillë dramatike megjithëate shenja të ngadalsimit Nataliteti në Pakistan është 34 promila, ndërsa mortaliteti është 10 promila. Shkala e shtimit natyrorë 24 promila. Urdu është gjuhë nacionale edhe pse është gjuhë amtare e vetëm 8% të popullsisë., ndërsa gjuha angleze është gjuhë zyrtare, e cila shfrytëzohet sipas kushtetutës, në bisnes, dhe në shumicën e Universiteteve. Gjuhën pengjabe e flasin 60 milion banorë , por nuk është e pranuar për gjuhë zyrtare.

historia e numrit të popullsisë
regjistrimi popullsia % urbane

1951 33,816,000 17.80%
1961 42,978,000 22.46%
1972 65,321,000 25.40%
1981 84,254,000 28.28%
1998 130,580,000 32.51%

struktura etnikeRedakto

struktura religjiozeRedakto

struktura gjuhësoreRedakto