Demografia e Malit të Zi

Harta etnike sipas regj. të vitit 1981
Harta etnike sipas regj. të vitit 2003
Harta etnike sipas regj. të vitit 2011

Sipas rezultateve të para preliminare të regjistrimit të vitit 2011, Mali i Zi ka 625,266 banorë; 94 795 ekonomi familjare dhe 316 083 banesa.[1]

Sipas të dhënave të marra nga CIAkorrik të vitit 2016 Mali i Zi ka 644.578 ( vlerësim 2016) banorë[2].

Struktura moshoreRedakto

nga 0-14 vjet: 16 % (meshkuj 52,645/femra 54,8469)

nga 15-64 vjet: 70.3% (meshkuj 244,9491/femra 227,794)

65 e më tepër vjet: 13.76 % (meshkuj 11,37,217/femra 54,7298) (2009 vler.)[3]

  • Mosha mesatare:

e përgjithshme:40,2 vjet

meshkuj: 39.3 vjet

femra: 42.3 vjet (2016 vlersim.)[3]

Shtimi natyrorRedakto

-0.851 % (2009 vlerësim) [3]

nataliteti:

10.2 të lindur/1000 banorë (2016 vlerësim) [3]

mortaliteti:

9.6 të vdekur/1000 banorë (2016 vlerësim)[3]

Struktura gjinoreRedakto

Të posalindurit: 1.08 meshkuj(ndaj)/femra

deri 15 vjet: 0.96 meshkuj(ndaj)/femra

15-64 vjet: 1.08 meshkuj(ndaj)/femra

65 e më tepër vjet: 0.68 meshkuj(ndaj)/femra

popullsisa e përgj.: 0.99 meshkuj(ndaj)/femra (2009 vler.) [3]

  • mortaliteti i foshnjave:

totalet : 7.0 të vdekur/1,000 të lindur gjallë

  • Jetëgjatësia:

Grupet etnikeRedakto

Sipas regjistrimit të popullsisë struktura nacionale e Malit të Zi ka qenë:

Kombi Nr. i banorëve %
Malazezë 267.669 43,16%
Serb 198.414 31,99%
Boshnjak 48.184 7,77%
Mysliman 55.761 9%
Shqiptar 31.163 5,03%
Kroat 6.811 1,1%
Rom 2.601 0,42%
Yugoslav 1.860 0,3%
Maqedon 819 0,13%
Slloven 415 0,07%
Hungarez 362 0,06%
Rus 240 0,04%
Egjiptas 225 0,04%
Italian 127 0,02%
Gjerman 118 0,02%
Të Tjerë 2.180 0,35%
Të pa përcaktuar 26.906 4,34%

Struktura fetareRedakto

  • Mysliman Muslim 19.1%
  • Ortodoks 72.1%,
  • Katolik 3.4 %,
  • të tjerë 1.5%,
  • të pa percaktuar 3%,
  • ateist 1.2% (2016 ) [3]

struktura arsimoreRedakto

struktura urbaneRedakto

Rreth 60% e popullsisë jeton në qytete.

struktura arsimoreRedakto

Burimi i të dhënaveRedakto

ReferimetRedakto