Ky artikull është mbi qëndrimin mendor të njerëzve.

Dyshimi apo mëdyshja, është një gjendje emocionale pasigurie në lidhje me besimin (kur merr formën e mosbesimit), veprimin, vendimin apo hamendësinë ndaj fakteve. Dyshimi nënkupton sfidën për të marrë një vendim mbi një çështje duke pasur parasysh pasojat që do të vijnë pas realizimit të vendimit. Emërtimi "dyshim" mund të nënkuptojë "shqyrtimin" e rrethanave dhe përvojës së jetës së një njeriu.

ArsyetimiRedakto

Dyshimi në feRedakto

Dyshimi në filozofiRedakto

ThënieRedakto

  • "Kur ju dyshoni, përmbahuni." - Zoroastra
  • "Kur dyshon, pyet. Kur nuk dyshon, prapë pyet." - Paemër
  • "Jeta është dyshim, dhe besimi pa dyshim nuk është asgjë tjetër veçse vdekje." - Miguel De Unamuno
  • "Besimi paguhet nga shumë dyshime. Nëse unë nuk do të mundja të dyshoja, nuk do të besoja." - Henry David Thoreau
  • "Dyshimi është lënda shtytëse e të vetëdijshmit." - Aleksandar Jeremic
  • "Më pëlqen të dyshoj aq sa edhe të di." — Dante Alighieri, poet italian dhe burrë shteti (1265-1321).

Shiko edheRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto