Elipsoidi është sipërfaqe e gradës së dytë që përcaktohet me ekuacioni në formën kanonike:[1] Përndryshe bashkësia e këtyre pikave merret si trup gjeometrik që i ngjanë sferës së shtypur në pole.

Hiperboloidi


Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ Ismet Dehiri : Matematika I dhe II. Prishtinë, 1979