Sipërfaqja e shkallës së dytë është ekuacioni me tri të panjohura të shkallës/gradës së dytë.

Paraftyrime gjeometrike të qarta për formën dhe pozitën e sipërfaqeve të shkallës së dytë përftohen nga prerja e saj me plane paralele me plane koordinative xOy, xOz, yOz si dhe vetë ato plane. Këto prerje, si lakore në hapësirë, përcakthen me sisteme përkatëse ekuacionesh.[1]

Sipërfaqet e figurave gjeometrike Redakto

  • Koni i gradës së dytë  
  • Rrethi:  
  • Elipsa:  ,  
  • Parabolla:  
  • Hiperbolla:  

Burimi i të dhënave Redakto

  1. ^ Ismet Dehiri : Matematika I dhe II. Prishtinë, 1979