Enumeracioni (numërimi artistik)

Enumeracioni vjen nga latinishtja enumeratio - numerim.

Është renditja njëra pas tjetrës e fjalëve, që kanë lidhje nga kuptimi. Kur Naim Frasheri te poema "Bagëti e Bujqësi" shkruan :

"Kini shembinj, gerxhe, lisa, lumenj dhe debore ne gji, persiper lulez e gjethe dhe brenda argjend e flori" ai perdor enumeracionin sepse permend (numeron) dhe rendit njera pas tjetres fjalet shkembinj, gerxhe, lisa, lumenj, debore, lulez, gjethe, argjend e flori.