Ethernet është një protokoll komunikimi i shtresës fizike për paketat e të dhënave si dhe rrjeti që përdor një protokoll të tillë. Ky protokoll është frymëzuar nga protokollet e radio-komunikimit. Metoda e këtij protokolli është shpërndarja. Kjo do të thotë që çdo kompjuter që gjendet në një rrjet Etherneti i "sheh" të gjitha paketet që kalojnë në rrjet por merr vetëm ato që i adresohen atij. Një nga problemet kryesore me të cilin ndeshet ky protokoll është transmetimi në të njëjtin moment i një pakete nga dy ose më shumë kompjutera. Kjo situatë quhet "përplasje" dhe mund të ndodhë kur ka trafik shumë të madh.

Megjithatë Etherneti mbetet sot protokolli më i përdorur për rrjetet lokale dhe rritja e shpejtësisë së funksionimit të tij e ka minimizuar problemin e "përplasjeve". Etherneti është i përcaktuar nga norma 802.3 e IEEE në formën e tij fillestare.