Ezoterika

Ezoterika (nga paragreq. εσωτερικός', esoterikos, - i/ e zënë, e errët; e terrët; (e fshehte, "i brendshëm"), është mësimi ose dija e së fshehtës. Këto mësime mbaheshin nga mjeshtrat, të cilëve u mundësohej zbulimi (çvelimi) i së vërtetës okultike ( së fshehtë).

Mistikja e krishterë Hildegard von Bingen: Liber Divinorum Operum - "Libri i veprave hyjnore"; paraqitje e një vizioni të njeriut si pjesë e gjithësisë.

filozofi, emërtimi ezoterikë karakterizon mësimin e lënë nga filozofët e lashtë , veçanërisht nga Pitagora dhe Aristoteli nxënësve të tyre; në kundërshtim me eksoteriken, "e jashtmja" emërtim që përdorej për njerëzit që nuk bënin pjesë në grupet ezoterike, pra njerzit e thjeshtë, të cilët nuk kishin njohuri mbi gjuhën dhe kuptimin e mjeshtrave.

Sot me ezoterizëm tregohet zakonisht ndërthurja e sistemeve të mendimit filozofik dhe fetar që shfaqen në dukuritë kultore si: magjia, alkimia, kabalah dhe besimet misterike dhe gnostike. Megjithëse dituria ezoterike mbahej në të kaluarën e fshehtë, tani mësohet kudo haptazi. Ezoterika dallohet përgjithësisht nga fetë e organizuara, të cilat mësojnë më haptazi. Ndërsa ezoterizmi anon në përqendrimin e (mendje) ndriçimit vetjak dhe ushtrimin e brendshëm shpirtëror, feja e organizuar përqendrohet në ushtrimin e ritualitetit të jashtëm shpirtëror dhe mbi ligjet që qeverisin shoqërinë.

Shumë grupe apo shkolla të mendimit përqafojnë një traditë ose filozofi ezoterike, si:

Kuptimi i fjalës

Redakto

Historia

Redakto

Botëkuptime ezoterike

Redakto

Përhapja sot

Redakto

Drejtimet, rrymat, lëmet

Redakto

Rryma ezoterike

Redakto

Burimet e pikëpamjeve ezoterike

Redakto

Mësimet dhe parimet

Redakto

Ezoterika rreth Zotit dhe ringjalljes

Redakto

Kritika

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto