Hape menynë kryesore
Mistikja e krishterë Hildegard von Bingen: Liber Divinorum Operum - "Libri i veprave hyjnore"; paraqitje e një vizioni të njeriut si pjesë e gjithësisë.

Ezoterika (nga greq. εσωτερικός', esoterikos, - "i brendshëm"), është mësimi ose dija e së fshehtës. Këto mësime mbaheshin nga mjeshtrat, të cilëve u mundësohej zbulimi (çvelimi) i së vërtetës okultike ( së fshehtë).

filozofi, emërtimi ezoterikë karakterizon mësimin e lënë nga filozofët e lashtë helenë, veçanërisht nga Pitagora dhe Aristoteli nxënësve të tyre; në kundërshtim me eksoteriken, "e jashtmja" emërtim që përdorej për njerëzit që nuk bënin pjesë në grupet ezoterike, pra njerzit e thjeshtë, të cilët nuk kishin njohuri mbi gjuhën dhe kuptimin e mjeshtrave.

Sot me ezoterizëm tregohet zakonisht ndërthurja e sistemeve të mendimit filozofik dhe fetar që shfaqen në dukuritë kultore si: magjia, alkimia, kabalah dhe besimet misterike dhe gnostike. Megjithëse dituria ezoterike mbahej në të kaluarën e fshehtë, tani mësohet kudo haptazi. Ezoterika dallohet përgjithësisht nga fetë e organizuara, të cilat mësojnë më haptazi. Ndërsa ezoterizmi anon në përqendrimin e (mendje) ndriçimit vetjak dhe ushtrimin e brendshëm shpirtëror, feja e organizuar përqendrohet në ushtrimin e ritualitetit të jashtëm shpirtëror dhe mbi ligjet që qeverisin shoqërinë.

Shumë grupe apo shkolla të mendimit përqafojnë një traditë ose filozofi ezoterike, si:

Përmbajtja

Kuptimi i fjalësRedakto

HistoriaRedakto

Botëkuptime ezoterikeRedakto

Përhapja sotRedakto

Drejtimet, rrymat, lëmetRedakto

Rryma ezoterikeRedakto

Burimet e pikëpamjeve ezoterikeRedakto

Mësimet dhe parimetRedakto

Ezoterika rreth Zotit dhe ringjalljesRedakto

KritikaRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto