Fakulteti i Arkitektures dhe Urbanistikes

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës është njësia kryesore më e re e Universitetit Politeknik të Tiranës, e cila është ngritur mbi traditën shumëvjeçare të formimit të specialistëve arkitektë dhe urbanistë. Kjo njësi, pas shkëputjes nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, ka marrë tashmë statusin e një fakulteti duke përfaqësuar më së miri eksperiencën e çmuar që ka Universiteti Politeknik i Tiranës në formimin e brezave të profesionistëve më të mirë në vend. Misioni publik i kësaj njësie është një histori suksesi dhe mbështetet në besimin dhe reputacionin e krijuar ndër vite si njësia më e madhe dhe më me eksperiencë në fushën e arkitekturës dhe urbanistikës.