Femra dhe Meshkuj është një botim vjetor i botuar nga INSTAT (INSTITUTI i STATISTIKËS), në të cilin jepet një informacion i pasur mbi raportin Femra Meshkuj në Shqipëri. Për herë të parë është botuar në vitin 1998. Kapitujt kryesorë që përmban ky botim janë: Popullsia, Arsimi, Punësimi, Papunësia dhe Pagat. Këto të dhëna statistikore vijnë tek përdoruesi të krahasueshme në vite, sigurisht të shprehura në raportin Femra/Meshkuj. Ky botim ofrohet në variantin letër, në versionin Shqip-anglisht. Numri faqeve : 38. Madhësia : 19,7 cm x 21 cm.

Burimi i të dhënaveRedakto