Fjalori shqip-turqisht me autor Hysen Voci përmban mbi 15000 fjalë dhe shprehje. Ka 425 faqe.

Fjalor Shqip-Turqisht.jpg