Xhorxhtaun (Guajana)

(Përcjellë nga Georgetown (Guajana))

Georgetown është kryeqyteti i Guajanës me 239.227 banor në qytet edhe 354.964 banor në grumbullim.