Gjendeni te artikulli Gjenia. Për shprehjet e ngjashme në shkrim, kuptim apo tingëllim, shikoni këtu.

Gjenia si njësi në botanikë përshkruan kafshët apo bimët me disa tipare kryesore të përbashkëta. Në anën tjetër në biologji gjinia merret si tërësia e tipareve natyrore, që dallojnë mashkullin nga femra d.m.th seksin ndërsa në gramatikën e një varg gjuhësh trajtat ngjashme të lakimit të fjalëve ndahen në njësi të quajtura gjini.

ReferimetRedakto