Moldavia ndodhet në pjesën lindore të Evropës, në verilindje të Rumanisë. Sipërfaqja e përgjithshme e Moldavisë është 33,843 km2, shtrihet rreth koordinatave gjeografike 47 00 V, 29 00 L dhe 33,371 km 2 të kësaj sipërfaqeje janë tokë ndërsa 472 km 2 ujë.

U K R A I N A
UKRAINA
R U M A N I A
Briceni
redaktoni hartën

Vija kufitare e Moldavisë 1,389 km e gjatë dhe e ndanë atë nga Rumania (450 km) dhe Ukraina (939 km).

Klima e Moldavisë është klimë e kontinentale, me dimër me temperatura mesatare dhe verë të nxehtë.

Pjesa më e madhe e relievit të Moldavisë është terren i stepave. Pika më e ultë e relievit gjendet përgjatë bregut të lumit Dniester (2m; ang.:Dniester River) dhe ajo më e larta në lartësi mbidetare prej 430 metrave në vendin e quajtur Dealul Balanesti, 30 kilometra në veriperëndim të kryeqytetit.

Si pasurit natyrore të këtij vendi llogariten: ligniti, fosfatet, gipsi si dhe toka e punueshme.