Gjuha serbokroate

(Përcjellë nga Gjuha Serbo-Kroate)

Gjuha serbokroate ka qene emërtimi i përbashkët i dy gjuhëve sllave - gjuhës serbe dhe gjuhës kroate, të cilat kanë afërsi të konsiderueshme në sistemin e shkrimit dhe në atë të të folurit, mirëpo kanë edhe dallime në rrafshin e fjalëformimit dhe të alfabetit që përdorin. Kështu, gjuha serbe shkruhet në radhë të parë me alfabet cirilik, por mjaft dendur edhe me atë latin, kurse gjuha kroate shkruhet ekskluzivisht me alfabet latin.

Ethno-political variants of the Serbo-Croatian language or Serbo-Croatian diasystem (as of 2006)
Gjuha serbokroate (2005)
Français Croate Bosniaqe Serbe
Comme les gaz d'échappement et la pollution atmosphérique dans la Jérusalem, il serait nécessaire de prendre des mesures pour assurer la sécurité! Glede ispušnih plinova i zagađivanja zraka u Jeruzalemu, bilo bi potrebito poduzeti mjere sigurnosti! U pogledu izduvnih gasova i zagađivanja vazduha u Jerusalimu, bilo bi potrebno preduzeti mjere bezbjednosti! У погледу издувних гасова и загађивања ваздуха у Јерусалиму, било би потребно предузети мере безбедности!
Croate Bosniaqe Serbe Français
Bijela sol za kuhanje kemijski je spoj natrija i klora. Bijela so za kuhanje je hemijski spoj natrijuma i hlora. Bela so za kuvanje je hemijsko jedinjenje natrijuma i hlora. Le sel blanc pour la cuisine est un composé chimique du sodium et du chlore.
Vlak sa željezničkoga kolodvora krenut će točno u deset sati. Voz sa željezničke stanice krenut će tačno u deset sati. Voz sa železničke stanice krenuće tačno u deset sati/časova. Le train de la gare va commencer exactement à dix heures.

Nga fundi i viteve '80shek. XX, kur ishte në rritje të vazhdueshme animozitetit midis popujve, të cilët ishin bashkuar në bashkësinë artificiale jugosllave dhe kur përgatitej shpërbërja e përgjithshme e ish-shtetit jugosllav, u bë ndarja edhe e gjuhës serbokroate në gjuhën serbe, përkatësisht në atë kroate, kështu që emërimi "gjuhë serbokroate" tash paraqet vetëm term historik.