Gjuha sllovake është një gjuhë indo-evropiane e familjes së gjuhëve sllave. Flitet kryesisht në Sllovaki.

Gjuha sllovake
Filogjeneza