Gjuha ukrainase (ukrainishtja) është një gjuhë indo-evropiane e familjes së gjuhëve sllave, që flitet nga 42 milion folës në Ukrainë.

Gjuha ukrainase
Renditja
Taksonomia
Filogjeneza Indo-Evropiane
Statusi zyrtar
Rregullohet nga Akademia Kombëtare e Shkencave të Ukrainës