Gjuha ukrainase (ukrainishtja) është një gjuhë indo-evropiane e familjes së gjuhëve sllave, që flitet nga 42 milion folës në Ukrainë.

Ukrainian
Familje gjuhësore
Default
  • Gjuha ukrainase
Statusi zyrtar
Gjuhë zyrtare në
Ukrainës
Rregulluar ngaAkademia Kombëtare e Shkencave të Ukrainës
Kodet gjuhësore
ISO 639-3
Gjuha ukrainase