Heckler & Koch HK417
TypePushkë beteje
Place of originFlamuriGjermania
Service history
Used byRENEA
Production history
DesignerHeckler & Koch
ManufacturerHeckler & Koch
VariantsSulmuesi (tytë 12")
Rikonjiksion (tytë 16")
Snajper (tytë 20")
Specifications
Mass3.87 kg (tytë 12 inç),
4.05 kg (tytë 16 inç),
4.23kg (tytë 20 inç)
Length805 / 885 mm (tytë 12", qytë e mbledhur/e zgjatur),
905 / 985 mm (tytë 16" , qytë e mbledhur/e zgjatur),
1005 / 1085 mm (tytë 20" , qytë e mbledhur/e zgjatur)
Barrel length305 mm (12 inç) standarte
406 mm (16 inç) standarte
406 mm (16 inç) ekzakte
508 mm (20 inç) ekzakte

Cartridge7.62x51mm NATO
ActionMe gaz
Rate of fire600 fishekë/min
Muzzle velocity709 m/s (12 inç)
750 m/s (16 inç)
789 m/s (20 inç)
Feed systemKarikator me 10 ose 20 fishekë Opsionale karikator cilindër me 50 fishekë
SightsOptik