Hasani

nipi i Muhammedit, i biri i Ali ibn Abi Talib dhe Fatimah bint Muhammad, dhe Prijësi i dytë
(Përcjellë nga Hasan ibn Ali)

Hasan ibën Ali (lindi më 625 - 669) politikan, kalif, persianë nga Iraku.

Kaligrafia e Hasanit

Hasani ishte i biri më i vjetër i kalifit Aliu dhe nip i Muhametit. Hasani, pas vrasjes së Aliut më 661 në Irak, u emërua si kalifi i 5-të me radhë. Mirëpo pas gjashtë muajsh, për një hoqi dorë nga e drejta e këtij post. Për këtë ai mori një shumë të madhe si dëmshpërblim nga pasuesi i këtij posti Moavija I-rë. Për shitët, Hasani është imami i dytë, ndërsa si imam i tretë merret i vëllai i tij Husaini.