"Hyrje në historinë e gjuhës shqipe" pjesa e parë. Studime albanologjike me autor Eqrem Çabej. Faqet e librit 228.