Idrisi ose Idrizi (arabisht: إدريس) është profet i cili përmendet në Kuran. Ai është profeti i dytë pas Ademit. Në Kuran ai përmendet i besueshëm dhe durimtar. Sipas hadithit i cili transmenton Malik ibn Enes i cili gjendet në Sahih Myslim, se Muhammedi e takoi Idrisin në qiellin e katërt.

Idrizi në miniaturën persiane

Emri Redakto

Emri Idris domethënë pëkthyes, sipas komentatorëve të Kuranit thojnë se emri Idris është prej fjalës arabe dars që do të thotë udhëzoj.

Familja Redakto

Babai i Idrisit ishte Jarid kurse nëna e tij ishte Barkanah. Gruaja e Idrisit ishte Aadanah. Idrisi ka qenë stërgjyshi i Nuhut.

Idrisi në Kuran Redakto

Idrisi përmendet dy herë në Kuran, Allahu thotë:

Përkujtoju në libër edhe Idrisin! Ai ishte shumë i drejtë dhe pejgamber. Ne e ngriëm atë në një vend të Lartë (ia ngritëm lart famën)[1].

Pastaj më vonë në kaptinën 21, Idrisi përmendet:

(Përkujto) Edhe Ismailin, Idrisin dhe Dhulkiflin, që të gjithë ishin të durueshëm. Ata i përfshimë në mëshirën Tonë, se ishin vërtet prej të mirëve[2].

Profetësia Redakto

Idrisi u lind në Babiloni. Para se të bëhej profet, Idrisi e ndjekte ligji e profetit Shith, biri i Ademit. Pasi Allahu i'a dhuroi profetësinë Idrisit, Idrisi u largua nga Babilonia për shkak se njerëzit bënin mëkate (edhe pse njerëzit ishin myslimanë në kohën e Idrisit). Ata e pyetën Idrisin: Nëse largohemi nga Babilonia, ku do të gjemë vend të mirë sikur ky? Idrisi i'u përgjigj: Nëse imigrojmë për hir të Allahut, ai do të na sigurojë. Njerëzit shkuan me Idrisin dhe arritën në Egjipt. Ata e panë lumin Nil. Idrisi u ul dhe përmendi Allahun duke thënë Subhanallah.

Referime Redakto

  1. ^ Merjem 19:56-57
  2. ^ Enbija 21:85-86