Inxhinieria e transmetimit është fushë e inxhinierisë elektrike, dhe tani deri në një farë shkalle edhe e inxhinierisë kompjuterike dhe teknologjisë së informacionit, e cila merret me transmetimetradio dhe televizione.

Inxhinieria e transmetimit
Profesioni
EmratInxhinier i transmetimit

Inxhinier i projektimit të transmetimit
Inxhinier i sistemeve të transmetimit

Inxhinier IT i transmetimit
Përshkrimi
KompetencatNjohuri teknike, Aftësitë menaxhuese, Profesionalizëm
Edukimi i nevojshëmshih kërkesat profesionale
Punë të
ngjashme
Technologist, RF engineer, engineering technician, Technical operator

Tituj Redakto

Inxhinierët e transmetimit mund të kenë tituj ndryshëm në varësi të nivelit të tyre të specilizimit në ekspertizë dhe në terren.

  • Inxhinier i transmetimit
  • Inxhinier i projektimit të transmetimit
  • Inxhinier i sistemeve të transmetimit
  • Inxhinier IT i transmetimit
  • Inxhinier i rrjetit të transmetimit
  • Inxhinier i mirëmbajtjes të transmetimit
  • Inxhinier i transmetimit për Video
  • Inxhinier i transmetimit në TV studio
  • Inxhinier i trasmetimit të jashtëm
  • Inxhinier i transmetimit nga terreni

Kualifikimi Redakto

Inxhinierët e transmetimit mund të kenë nevojë të posedojnë disa ose të gjitha shkallët arsimore të mëposhtme, varsisht nga mjedisi teknik i transmetimit.

Shërbime inxhinerike Redakto

Organizata Redakto

Referimet Redakto