Ismaili, Alejhi selam, i biri i Ibrahimit, Alejhi selam dhe gjysh i arabeve e i Pejgamberit, Alejhi selam. Ishte i pari qe banoi Mekken dhe ishte Pejgamber Profet ([1]). Burimi i Zemzemit kishte buruar per hire te tij dhe sebashku me babain e vet e kishte ndertuar Qabene. Allahu e kishte urdhëruar Ibrahimin t'a therrte Ismailin, por Allahu,subhanehu ve teala, e kishte shpaguar me nje dash te madh. Thote Allahu, subhanehu ve teala, " ً Përkujtoju në këtë Libër Ismailin! Ai ka qenë shumë besnik (premtoi të bëhet kurban) dhe i dërguar, pejgamber.". (Merjem 54).

Tyrbja e Ishakut ne Hebron, Palestine